برگزار کننده رسمی دوره های CIW در ایران

توسعه وب

توضیحات :

این دوره ها شامل ترکیبی بنیادی از یک زبان برنامه نویسی front-end، یک زبان برنامه نویسی back-end و مهارت یکپارچه سازی آنها با یک پایگاه داده می باشد. بدلیل وجود این تنوع، اشخاصی که این دوره را به اتمام برسانند به یکی از اعضای پراهمیت تیم IT یک شرکت بزرگ تبدیل میگردند.

کد آزمون: ۱D0-635

تعداد سوالات: ۵۵

حداقل نمره قبولی: ۷۵ درصد

مدت زمان آزمون: ۹۰ دقیقه

کد آزمون: ۱D0-541

تعداد سوالات: ۵۰

حداقل نمره قبولی: ۷۵ درصد

مدت زمان آزمون: ۹۰ دقیقه

کد آزمون: ۱D0-437

تعداد سوالات: ۵۰

حداقل نمره قبولی: ۷۵ درصد

مدت زمان آزمون: ۷۵ دقیقه


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به CIW Iran می باشد.