برگزار کننده رسمی دوره های CIW در ایران

طراحی وب و موبایل

کد آزمون: ۱D0-620

تعداد سوالات: ۵۵

حداقل نمره قبولی: ۷۲٫۷۳ درصد

مدت زمان آزمون: ۷۵ دقیقه

کد آزمون: ۱D0-621

تعداد سوالات: ۵۴

حداقل نمره قبولی: ۷۴٫۰۷ درصد

مدت زمان آزمون: ۷۵ دقیقه

کد آزمون: ۱D0-623

توجه: اطلاعات مربوط به تعداد سوالات و حداقل نمره قبولی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد آزمون: ۱D0-622

تعداد سوالات: ۴۸

حداقل نمره قبولی: ۷۵ درصد

مدت زمان آزمون: ۷۵ دقیقه


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به CIW Iran می باشد.